kierowanie budową , nadzór inwestorski , kosztorysowanie
Szukaj:    
OfertaKontaktStrona GłównaRealizacje

KNK Budownictwo
Spółka z o.o.
ul. Zagórska 171
25-346 Kielce
tel: 518-642-292
e-mail: z.gajos@wp.pl
Start » Oferta

Oferta

Zakres  świadczonych usług :

 • Kierowanie budowami  -  kierownik budowy , kierownik robót - we    wszystkich branżach
 • Nadzory inwestorskie  -  inspektor nadzoru -  we wszystkich branżach
 • Inwestorstwo zastepcze  -  prowadzenie inwestycji w zastepstwie Inwestora
 • Kosztorysowanie - pełny zakres robót budowlano - montażowych , remontowych , inżynieryjnych i instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych
 • Sporzadzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną i obmiary z natury
 • Wycena obiektów na podstawie założeń projektowych
 • Weryfikacja kosztorysów i obmiarów robót
 • Sporządzanie STWIORB -  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych we wszystkich branzach
 • Inwentaryzacji budynków w formie elektronicznej i papierowej
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych i inwestorów prywatnych
 • Negocjacje i wybór wykonawców robót , negocjacje z dostawcami i podwykonawcami
 • Odbiory budynków i lokali mieszkalnych od deweloperów
 • Przeglady techniczne obiektów budowlanych  -  przeglady roczne , pięcioletnie i okresowe dachów wielkopowierzchniowych
 • Ocenianie stanu technicznego budynków i budowli
 • Prowadzenie   Książek Obiektów   - wpisy , kompletowanie protokołów , wskazówki dla Zarządców i Właścicieli
 • Zgłaszanie i wykonywanie przyłączy  do budynków -  wodociagowych i kanalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierowanie budową , nadzór inwestorski , kosztorysowanie , przeglądy techniczne budynków , Kielce , budownictwo , świętokrzyskie
WebOn.pl