kierowanie budową , nadzór inwestorski , kosztorysowanie
Szukaj:    
OfertaKontaktStrona GłównaRealizacje

Cennik
Cennik c.d.

KNK Budownictwo
Spółka z o.o.
ul. Zagórska 171
25-346 Kielce
tel: 518-642-292
e-mail: z.gajos@wp.pl
Start » Strona Główna » Cennik » Cennik c.d.

  Lp.                                        Opis    

 Ceny netto

/bez podatku VAT /

  10 Weryfikacja merytoryczna obejmująca poprawność zastosowanychpodstaw wyceny , rodzajów materiałów i sprzętu , zastosowanych współczynników do robocizny ,materiału i sprzętu , dokonywanie podmian , tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych

od 8,00 do 14,00 zł za pozycję

minumum 200 zł za weryfikację

  11 Weryfikacja jw. lecz połączona ze szczegółowym sprawdzaniem przedmiaru lub obmiaru

od 10,00 do 30,00 zł za pozycję

minimum 200 zł za weryfikację

  12 Kosztorys dla banku w celu uzyskania kredytu na remont lub budowę domu

od 300 do 500 za kosztorys na remont

od 800 do 1500 zł za kosztorys na budowę domu

  13

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

1.   ogólnej

2.   szczegółowej

 

150 zł

od 100 do  200 zł

  14 Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia ( również do przetargów dla zamówień publicznych ) od 800 zł
  15 Dokumentacja kosztowa ( przedmiary i kosztorysy ) dla biur projektowych i inwestorów na budowę obiektów kubaturowych od 1,5 % od wartości prac projektowych PB + PW
 16

Dopłata do w.w. usług za skrócenie czasu realizacji :

1.   usługa ekspresowa 2 - 3 dni

2.   usługa błyskawiczna - 24 godziny

 

+50 % do ceny

ofertowej

+ 100 % do ceny ofertowej

 

kierowanie budową , nadzór inwestorski , kosztorysowanie , przeglądy techniczne budynków , Kielce , budownictwo , świętokrzyskie
WebOn.pl